----------------------------------

Coronavirus info

Link til Corona informasjonsdokument (10.08.2020), klikk her.

Til våre samarbeidspartnere 
Hattfjelldal 10.august 2020

Corona - Info 10.august 2020

Vi gir her en kort informasjon om status for vår bedrift.
Informasjon oppdateres på hjemmeside samt utsending til kjedeledelse med jevne mellomrom.
Ting kan endre seg fort.

Kommune: Hattfjelldal – ingen Corona registrert

Ansatte:
Ansatte som har testet positivt: 0 stk
Ansatte i karantene grunnet mistanke om smitte: 0 stk
Ansatte i karantene pga reiser: 0 stk

Produksjon:
Vår produksjon forløper som: normalt
Lager av egne lagerførte produkter: normalt

Utgående logistikk: Går som normalt

Lede-/leveringstider spon/MDF: Som normalt -
Noen print produkter har leveringstid
 
Lede-/leveringstider systemgulv deler: Som normalt.

Øvrig følger vi opp helsemyndighetenes råd fortløpende og jobber aktivt med kontinuitets planlegging for å begrense smittefare internt og eksternt.

Vi benytter anledningen til å ønske dere en riktig god sensommer / høst.

Med vennlig hilsen
Arbor AS

Bjørn M. Jarmund
adm.dir.


----------------------------------------------------------------------------------Link til Corona informasjonsdokument (15. mai 2020), klikk her.


Til våre samarbeidspartnere 
Hattfjelldal 15.mai 2020. 

Corona - Info 15.mai 2020

Vi gir her en kort informasjon om status for vår bedrift. 
lnformasjon oppdateres på hjemmeside samt utsending til kjedeledelse med jevne mellomrom.
Ting kan endre seg fort. 

Ansatte: 
Ansatte som har testet positivt: 0 stk
Ansatte i karantene grunnet mistanke om smitte: 0 stk
Ansatte i karantene pga reiser: 0stk

Produksjon: 
Vår produksjon forløper som: normalt
Lager av egne lagerførte produkter: normalt

Utgaende logistikk: Går som normalt

Lede-/leveringstider spon/MDF: Som normalt.

Lede-/leveringstider systemgulv deler: Som normalt


Øvrig følger vi opp helsemyndighetenes råd fortløpende og jobber aktivt med kontinuitets
planlegging for å begrense smittefare internt og eksternt.

Vi benytter anledningen til å ønske dere en riktig god 17 mai feiring.
Ikke vår i hele Norge, bilde fra Hattfjelldal tatt 12.mai-2020.Med vennlig hilsen
Arbor AS
Bjørn M.Jarmund
adm.dir.


------------------------------------------
Til våre samarbeidspartnere
Hattfjelldal 16.mars 2020.

Arbor AS følger utviklingen i Coronavirus utbredelsen løpende, og iverksetter nødvendige tiltak for å minimere risiko. Vi følger løpende retningslinjer og råd fra myndighetene som gjelder smittespredning. 

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som har utarbeidet en intern handlingsplan i forbindelse med Coronaviruset og dets mulige konsekvenser. I den forbindelse er det gjort en kartlegging av våre mest kritiske underleverandører. Her er konklusjonen at våre leverandører har iverksatt nødvendige tiltak, leveranser til Arbor AS går som planlagt.

Vår produksjon forløper som normalt. I tillegg har vi forberedt og opparbeidet ett betydelig reserve ferdigvarelager av lagerførte produkter. Ved en eventuell produksjonsinnskrenkning vil vi likevel kunne levere lagerførte produkter til våre kunder i lang tid.

For å hindre smittespredning har vi besluttet å kansellere våre deltakelser på messer, seminar og alle arrangementer inntil myndighetene endrer sine råd i forhold til ansamlinger av mennesker.

Vi har også besluttet at våre selgere skal jobbe fra hjemmekontor, og vil dermed ikke besøke våre samarbeidspartnere, hverken i butikk eller på byggeplass i samme periode.

Ytterligere spørsmål rettes til adm.dir. Bjørn M. Jarmund e-post bjorn@arbor.no.


Med vennlig hilsen

Arbor AS

 

Bjørn M. Jarmund

adm.dir.


---------------------

Levert av