Distribusjon


Arbor-Hattfjelldal ligger midt i Norge, men har lang vei fram til kundene. Derfor har vi etablert brohoder nærmere kundene med lagre for sponplater i Kragerø. Arbor-Kragerø leverer også til vårt lager i Hattfjelldal, for samlet distribusjon av spon og MDF til kunder. Vi har salgsrepresentanter i Kragerø, Oslo, Trondheim, Hattfjelldal og Harstad.

Transport fra Hattfjelldal og Kragerø og fra lagrene til kundene skjer hovedsakelig med bil. Primært søker vi å oppnå samlast med både spon- MDF- og baderomsplater på en bil til våre kunder fra de lagrene vi har, men noen av varene kjøres direkte til kunden fra produksjonsstedet.

Arbors kostnadseffektive distribusjonsidé betyr rimeligere frakt. Mengden av gods som fraktes nordover i Norge er mange ganger større enn det som sendes sørover. Dette utnytter vi ved at våre transportører frakter Arbor-plater sørover og lim til sponplateproduksjonen og annet gods nordover. Dermed blir fraktutgiftene mindre for alle parter og dette gir en mer miljøvennlig transport.
Levert av