Miljøansvar

All vår produksjon, både spon og MDF, påvirker miljøet fra uttak av råvarer til sluttbrukers håndtering av avfall. Vår eksistens er basert på et miljø i god balanse. Vi jobber derfor kontinuerlig med å ligge i forkant av utviklingen og bruker betydelige ressurser på å opprettholde en optimal produksjon ift miljøkrav fra myndighetene.Svanen
Svanemerket er frivillig, stiller bredspektrede miljøkrav (multikriterier), er basert på livssyklusvurderinger, skjerper kravene jevnlig, utvikler kravene i åpenhet, opererer med kjente kostnader, og bedriver tredjeparts uavhengig sertifisering.

Svanemerket stiller strenge krav til hvordan trevirket blir tatt ut av skogen og hvordan det blir behandlet. Vi vektlegger at skogen skal drives bærekraftig. Skogsdriften skal ikke ødelegge skogen som økosystem. Vi skal ikke ta ut mer enn vi planter av ny skog. Skogen skal ikke ligge i vernede eller omdiskuterte områder, og verken truede plante- og dyrearter eller lokalbefolkningen skal lide av skogsdriften. Alt trevirke skal være sporbart. Det vil si at svanemerkets fagfolk kan finne ut akkurat hvor treet kom fra, og kontrollere at skogsdriften tilfredsstiller de kravene vi stiller.

Våre ubehandlede veggplater i spon er Svanemerket. Dette er garantien for et miljøvennlig produkt.

 
PEFC
PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

Alle som leverer råstoff til Arbor er derfor PEFC-sertifisert. Dette innebærer at vi kun kjøper råstoff fra leverandører som driver bærekraftig.  

Levert av